BASIN AÇIKLAMASI
|| Sayfayı Paylaş ||
|| Sayfayı Yazdır ||

Kamuda taşeron uygulamasının sona erdirilmesi amacıyla Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başta Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ olmak üzere Sendikamız Koop-İş kamuda çalışan tüm taşeron çalışanların hak ettikleri kadroyu alabilmesi için yoğun bir çaba sarf etmiştir.  Gelinen bu noktada Koop-İş Sendikası olarak kadrosuna kavuşan tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz.  

Daha önceki açıklamalarımızda mücadelemizin bununla sınırlı kalmayacağını, yapılacak tüm yasal düzenlemelerin takipçisi olacağımızı belirtmiştik. KHK’yle yapılan düzenleme sonucu, bazı özel bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadi teşekküllerinde çalışan işçiler kapsam dışında bırakılmış ve kadroya alınmamıştır. Sendikamız bu çalışanların da kapsama alınması için girişimlerde bulunmaya devam etmektedir. Bu durumda olan taşeron işçilerinin de hak ettikleri kadroları alabilmesi için her platformda seslerini duyurmaya devam edeceğiz. 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, taşeron uygulamasına yönelik iş ve işlemlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin usul ve esasları belirleyerek, 02 Ocak 2018 tarihine kadar Resmi Gazete vasıtası ile duyuracağı düşünülmektedir.

Tüm bu çalışmalarımız devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanmasının ardından, geçiş sürecinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla web sitesinden aşağıda yer alan bilgi notunu paylaşmıştır.

 

Konu, sendikamızca yakinen takip edilmekte olup yeni bir gelişme olduğunda web sitemiz vasıtası ile sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın web sitesinden yayınladığı bilgi notu:

  

1- 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir.

2- Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

3- 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerimizin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacaktır.

4- Alt işveren işçilerimiz 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları ALT İŞVEREN ŞİRKETLERE DEĞİL, istihdam edilecekleri KURUMLARA BAŞVURACAKLARDIR.

5- Başvuruda bulunan alt işveren işçilerimizin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacaktır.

6- İşçilerimizin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından işçilerimiz çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir.

7- ALT İŞVEREN İŞÇİLERİMİZİN, ÇALIŞTIKLARI ALT İŞVEREN ŞİRKETLERİNE HERHANGİ BİR EVRAK YA DA FERAGAT BELGESİ VERMESİ GEREKMEMEKTEDİR. BÖYLE BİR UYGULAMA KHK’DA YER ALMAMAKTADIR.

8- 90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, ÇALIŞTIKLARI İDARELERCE talep edilecektir.

9- İşçilerimiz, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları İDARE İLE sulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir HAK KAYBINA SEBEP OLMAYACAKTIR

10- Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, BU DURUM ALT İŞVEREN ŞİRKETLERİNE KARŞI İŞÇİNİN HAKLARINDAN VAZGEÇMESİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar.

11- Alt işveren işçilerimizin, bu kapsamda çalıştıkları hizmet süreleri, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde idareler tarafından ileride ödenecek kıdem tazminatına esas toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında dikkate alınacaktır.

12- Bu prosedür, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme değildir. 

 

Koop-İş Sendikası 
Basın Bürosu
Haber tarihi: 28/12/2017 Görüntülenme: 2729
Son 10 haber
   
KOOP-İŞ Sendikası | Özveren Caddesi No:6, 06570, Maltepe/ANKARA, Tel: 0.312.229 44 80, 0.312.230 08 55, Faks: 0.312.229 58 36, bilgi@koopis.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilmek kaydı ile kullanılabilir. © KOOP-İŞ    |    E-Posta Servisi
Web Tasarım