SENDİKAMIZIN SATSO İLE BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜ AB PROJESİ TANITIM TOPLANTISI YAPILDI
|| Sayfayı Paylaş ||
|| Sayfayı Yazdır ||

Alemdar: “Üyesi bulunduğumuz TÜRK-İŞ Konfederasyonu ve Sendikam Koop-İş başta çalışma hayatının temel konuları olmak üzere, her konuda üzerine düşeni yapmaya, ülkesine ve halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye hazırdır.

Yeter ki bu konuların müzakere edilebileceği işlevsel soysal diyalog kurumları oluşturulup işletilebilsin.”

 

Sendikamızın Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası (SATSO) ile birlikte yürüttüğü Avrupa Birliği Projesi “Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi: Çalışma Barışı ve Sürdürülebilir Üretimin Şifresi Projesi” tanıtım toplantısı 4 Kasım 2017 günü Sakarya’da yapıldı.

Toplantıya; TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Mahmut Kösemusul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım, TÜRK-İŞ eski Genel Başkanı, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Serdar Orhan, Doç. Dr. Sinem Yıldırımalp, TÜRK-İŞ Sakarya İl Temsilcisi, Demiryol-İş Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman katıldı.

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Eyüp Alemdar, proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, sosyal diyalog konusuna Koop-İş Sendikası olarak büyük önem verdiklerini anlattı. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan hızlı değişim nedeniyle sosyal diyaloğun gerekliliğine vurgu yapan Alemdar şunları söyledi:

 

“Ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen gelişmeleri eski kavramlarla, eski yaklaşımlarla açıklamak, değerlendirmeye çalışmak giderek güçleşiyor. Değişen üretim biçimleri, toplumların bütün kurumlarını değiştirip, dönüştürüyor. Üretim biçimlerinin değişime uğramasıyla birlikte toplumsal kurumlarda da dönüşümler yaşanıyor. Bu dönüşümlerin en önemlilerinden biri de sendikal hareketlerde görülüyor; çünkü bugün yaşadığımız bilgi çağında ortaya çıkan yeni oluşumlar, endüstri ilişkileri sistemi üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Bu durum, işçi ve işveren sendikalarına yeni perspektifler, yeni bakış açıları getiriyor. Değişen toplumsal yapı Sendikacılık hareketlerini de diğer kurumlar gibi dönüşüme zorluyor. Bu noktada sendikaların 21. yüzyıl bilgi toplumu çerçevesinde kendilerine yeni bir yol haritası çizmeleri gerekiyor.

Günümüzde, sosyal diyalog ve uzlaşma kültüründe çeşitli zorluklar ve yetersizlikler yaşıyoruz. Bunun temel nedenlerinden bir diğeri, işçi ve işveren kuruluşları arasında ortak inisiyatifle oluşturulmuş kurumsal diyalog mekanizmalarının, araştırma kurumlarının, çalışma gruplarının yeterince olmaması ve bu tür kurumlar arasında düzenli ve devamlı görüşmelerin eksikliğidir. Sadece sorunların ortaya çıkması halinde bir araya gelmenin yararlı sonuçlar vermediği, sorunları çözmediği, defalarca görülmüştür.

Toplumsal uzlaşma diyalog ve kurumsallaşma ile mümkündür. Bunun gerçekleşmesi için kesimlerin diyaloğu ve kurumsallaşmayı benimsemesi, hepsinden de önemlisi serbestçe örgütlenmesi gerekir; çünkü örgütlenme düzeyinin düşük olması işçi ve işveren kesimlerinin temsil gücünü zayıflatırken Hükümetlerin etkinliğini artırmaktadır. Bu durum, işbirliği uygulamalarının kurumsallaşmasını, karşılıklı güveni ve işbirliği imkanlarını sarsan bir sonuç yaratmaktadır. Günümüzde, endüstri ilişkileri sistemlerinin temelinde sorunlara ortak çözüm üreten barışçı modeller ve sosyal diyalog mekanizmaları bulunmaktadır; ancak bu diyaloğun sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi yararlı sonuçlar alınabilmesinin temel ön şartı, işçi haklarına ve sendikal hak ve özgürlüklere saygıdır. Bunlar, işçi, işveren, hükümet ilişkilerinde gözetilmesi gereken tarafların temsilinde temel alınacak en önemli kriterlerdir. Çalışanların örgütlü olmadığı, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin devam ettiği koşullarda, işçi-işveren diyaloğundan, daha da ötesi, sosyal ortaklıktan söz etmek güçleşmektedir.

Toplumsal uzlaşma ancak kurumsallaşma ile mümkündür. Bunun gerçekleşmesi için de işçilerin serbestçe örgütlenmesi gerekiyor. Biz sosyal diyalogdan yanayız; ancak işçi haklarına ve sendikal hak ve özgürlüklere saygının olmadığı bir ortamda, hangi diyalogdan söz edebiliriz? İşçinin hakkını fazla gören, işçi hak ve özgürlüklerinin gelişmesini maliyet unsuru gibi algılayan bir anlayışla diyalog olabilir mi? Sendikaları rakip hatta düşman gibi gören, sendikaları işyerlerine sokmak istemeyen anlayışların egemen olduğu bir yapıda sosyal diyalog kurulabilir mi? O halde, önce anlayışlarımızı değiştireceğiz. Sendikaları, demokratik toplum düzeninin unsurları olarak göreceğiz, örgütlenme hakkına saygı duyacağız, işçi hak ve özgürlüklerinin gelişmesine katkıda bulunacağız, ondan sonra ancak diyalog mekanizmalarını kurabiliriz ve geliştirebiliriz.

Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu projenin, ülkemizde sosyal diyaloğun kurumsallaşması ve işçi işveren ilişkilerinde temel yaklaşım haline gelmesi için bir vesile olmasını diliyorum.”

Proje Tanıtım Toplantısı’nda SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul da bir konuşma yaptı. Çalışma barışı için sosyal diyaloğun çok önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Başkan Kösemusul, "Üretim işçisiz olmaz. İşçi işverensiz de olamaz ve ortak hakların önemi, hakkaniyet, adalet bir bütün olarak çok önemlidir. Ekonomik ve sosyal yaşamı bu bütünün parçaları olarak görmek mecburiyetindeyiz. İşçi ve işveren arasında diyalog mutlaka sağlanarak, ortak çözümler üretilerek çalışma barışının beraberinde getireceği huzur ortamı neticesinde biz hedeflerimize ulaşırız" dedi.

Bakanlık olarak Sosyal Diyalog konusuna önem verdiklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım ise "Sosyal diyalog konusunda farkındalık yerelde illerimizden başlayarak ulusala yayılacak. Koop-İş ve SATSO ortaklığında gerçekleştirilen proje ile sosyal diyaloga yeni bir bakış açısı getirilecek, yeni ufuklar açılacak” dedi.

 

 

Toplantıda; Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Orhan, “Sosyal Diyalog Problem Tespit ve Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu”, Doç. Dr. Sinem Yıldırımalp de “Türkiye’de ve Uluslararası Belgelerde Sosyal Diyalog Raporu” konularında sunumlar yaptı.

Koop-İş Sendikası 
Basın Bürosu
Haber tarihi: 07/11/2017 Görüntülenme: 395
Son 10 haber
   
KOOP-İŞ Sendikası | Özveren Caddesi No:6, 06570, Maltepe/ANKARA, Tel: 0.312.229 44 80, 0.312.230 08 55, Faks: 0.312.229 58 36, bilgi@koopis.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilmek kaydı ile kullanılabilir. © KOOP-İŞ    |    E-Posta Servisi
Web Tasarım