IKEA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK EĞİTİM TOPLANTISI ANTALYA’DA YAPILDI
|| Sayfayı Paylaş ||
|| Sayfayı Yazdır ||

IKEA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK EĞİTİM TOPLANTISI ANTALYA’DA YAPILDI

TOPLANTIDA AYRICA IKEA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASLAK ÇALIŞMASI DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alemdar: “Toplu sözleşme süreci,bir müzakere sürecidir. Bir dayatma süreci değildir, toplu sözleşme masası iki taraflıdır. Bir yanında biz varsak, diğer yanında da işverenimiz vardır. Onlar da doğal olarak, işyerinin koşullarına ya da kendi işyeri politikalarına göre, sözleşmeyi bitirmek için çaba göstereceklerdir. Sonuçta ortaya bir anlaşma metni çıkacaktır. Asıl olan, her iki tarafın da kabul edeceği bir ortak noktanın, uzlaşma zemininin bulunmasıdır.” 

Sendikamızın örgütlü olduğu IKEA Türkiye’nin İstanbul Ümraniye, Bayrampaşa, Ankara, Bursa, İzmir, Adana ve Bodrum mağazası çalışanları, sendika temsilcileri için 23-25 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya Kemer’de eğitim toplantısı yapıldı.

Açılış konuşmasını TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Eyüp Alemdar’ın yaptığı eğitimde; Genel Sekreter Metin Güney, Genel Mali Sekreter Ahmet Karaman, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Osman Aksoy, Genel Eğitim Sekreteri ve Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Murat Türkekul, İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ümit Başyayla, Bursa Şube Başkanı Levent Arslan da yer aldı.

İşyeri sendika temsilcilerimiz ve üyelerimize temel sendikacılık, sosyal güvenlik ve motivasyon eğitimi verildi. Eğitimler, İstanbul Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayım Yorgun, Sosyal Güvenlik Uzmanı Celal Tozan ve motivasyonel konuşmacı, eğitimci, yazar ve oyuncu Mehmet Auf tarafından verildi.  

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Eyüp Alemdar eğitim açış konuşmasında şunları söyledi:

“Ülkemizde çalışanlar açısından özellikle örgütsüz çalışan milyonlar açısından sorunlarla dolu bir dönemi yaşıyoruz. Haklarımızı korumak, yeni haklar kazanmak için, yorucu ve zor bir mücadele veriyoruz. Bu süreç hiç bitmiyor; ancak her şeye rağmen, bizim bu anlayışlara karşı yılmadan, yorulmadan, pes etmeden mücadele etmemiz gerekiyor. Haklarımız için, özgürlüklerimiz için, emeğimizin karşılığını almak için, mücadeleden kaçınmamamız lazım. Mücadele mutlaka bağırıp çağırarak, yakıp yıkarak olmuyor. Örgütlenmek, daha da büyümek ve güçlü olmak, mücadelenin ilk aşamasıdır. Haklarımızı korumak, bu haklarımızın elimizden alınmaması için çaba göstermek de önemli bir mücadeledir. İşte biz bunu yapıyoruz. Sorunlarımızı çözmek, haklarımızı korumak için çalışıyoruz; çünkü sizler de yakından biliyorsunuz, kıdem tazminatı hakkımız elimizden alınmak isteniyor, işsizlik ve kayıt dışı istihdam artıyor, taşeron ve geçici işçiler kadro bekliyor, işsizlik sigortası fonu amacı dışında kullanılıyor, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller devam ediyor, iş kazaları bir türlü son bulmuyor.”

Alemdar konuşmasında örgütlenmenin önemine değindi:

 

“Koop-İş’in bu büyük örgütlenme başarısı, önemli ölçüde kamu işyerlerinde oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Valilik ve Kaymakamlıklar, Tapu ve Kadastro gibi kamu işyerlerinde örgütlendik; ancak bütün bunların yanı sıra özel sektör örgütlenmesine de büyük önem verdik. Özellikle büyük perakende mağazalarda örgütlenmek temel hedefimiz oldu. İşte IKEA örgütlenmesi böyle başladı. IKEA işvereninin, sendikal nedenle işten çıkarmalar yapmamasına rağmen, sendikal örgütlenmeye karşı da direnç göstermesi nedeniyle buradaki örgütlenmemiz çok kolay olmadı. Sonuç almamız bir hayli gecikti. İlk başladığımız günden, yetkiyi aldığımız güne kadar, uzun yıllar geçti. Maddi, manevi çok emek verdik. Ama umudumuzu hiç yitirmedik. Sonunda IKEA işyerlerinde çalışan siz değerli arkadaşlarımızı Koop-İş’in bünyesine kattık. Ardından toplu iş sözleşmesi süreci başladı. IKEA çalışanları ilk kez toplu iş sözleşmesine kavuşacaktı. O güne kadar sahip olmadıkları birçok hakkı almak zorundaydık.

İnanın, günler, geceler boyunca çalıştık. Sözleşme stratejimizi oluşturduk. Bütün bunları kendi başımıza da değil. Tıpkı bugün olduğu gibi, sizlerle birlikte yaptık; ancak bu süreç de kolay olmadı. Bir işyerinde ilk kez yapılan bir sözleşmede istediğimiz her şeyi almak, beklentilerimizin tamamını karşılamak mümkün değildi. Kırmadan, dökmeden, hiçbirinizin burnunu kanatmadan önemli haklar, o günün koşullarında iyi düzeyde ücret artışları aldık ve sözleşmemizi imzaladık. İmzaladığımız bu sözleşmenin, elbette ki eksiklikleri var. Bunları biz de biliyoruz. Hiçbir zaman çok mükemmel bir sözleşme imzaladığımızı söylemedik. Daha iyilerini imzalamak için çalışmalarımızı devam ettirdik. Bütün istekler, talepler bir seferde gerçekleşemiyor. Bazı şeyler zaman istiyor, mücadele istiyor.

 

Toplu sözleşme süreci,bir müzakere sürecidir. Bir dayatma süreci değildir, toplu sözleşme masası iki taraflıdır. Bir yanında biz varsak, diğer yanında da işverenimiz vardır. Onlar da doğal olarak, işyerinin koşullarına ya da kendi işyeri politikalarına göre, sözleşmeyi bitirmek için çaba göstereceklerdir. Sonuçta ortaya bir anlaşma metni çıkacaktır. Asıl olan, her iki tarafın da kabul edeceği bir ortak noktanın, uzlaşma zemininin bulunmasıdır. Bizim çabamız bunun için olacaktır.

Sizler çoğunlukla genç üyelerimizsiniz. Gençliğinizle, dinamizminizle sendikamıza güç kattınız, enerji ve hareket kattınız. Biz sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. IKEA gibi uluslararası dev bir kuruluşta örgütlü olmak, sizler gibi genç, eğitimli, nitelikli üyelere sahip olmak bize mutluluk ve gurur veriyor. Sizlerin eleştirilerinden rahatsız olmuyoruz aksine güç alıyoruz.

Şimdi hedefimizde Bauhaus, Tekzen, Koçtaş gibi büyük zincirler var. Oralarda da örgütlenme mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu örgütlenmeler çok zor; ama sonunda yine biz kazanacağız. Ne pahasına olursa olsun, o işyerlerine de Koop-İş’in bayrağını dikeceğiz. Bu örgütlenmelerde de sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bazılarınız daha önce o işyerlerinde de çalıştınız. Arkadaşlarınız, tanıdıklarınız var. Bu örgütlenme mücadelemize destek olun.

 

Biz işçileri, alınteri ile çalışanları birbirinden ayırmıyoruz. Kadrolu işçi, taşeron işçi ayrımını sevmiyoruz; ancak literatüre bu şekilde yerleştiğinden ben de hiç istemesem de taşeron ifadesini kullanmak zorunda kalıyorum. Bizim TÜRK-İŞ olarak asıl talebimiz, kamuda çalışan tüm taşeron işçilerin, kamu işçisi statüsüyle kadroya alınmalarıdır. Bu işçilerle ilgili yeni bir statü yaratılmasına, başka adlar altında istihdam edilmesine kesinlikle karşıyız. Bu arkadaşlarımız kamu işçisidir. Hükümetimiz sorunun çözümü için bir adım atmıştır, ancak bu adım bizce yeterli değildir. Hükümet’in önerdiği ‘özel statülü memur’ modeli, yeni bir istihdam biçimi ortaya çıkaracağı gibi, taşeron işçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini de ortadan kaldıracaktır.

 

Ülkemizde, çalışma yaşamında ortaya çıkan her türlü olumsuzluğa rağmen, bizim gelecekten umutsuz olma lüksümüz yoktur. Alınterinin temsilcileri olan bizler, gelecekten hep umutlu olmak zorundayız. Umudu yeniden yeşertmeliyiz. Ben, her şeye rağmen, güzel ve umutlu günlerin, barış ve huzur dolu, bu güzel günlerin geleceğine inanıyorum.”

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Eyüp Alemdar’ın açış konuşmasının ardından İstanbul Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayım Yorgun; sendikacılık, işyeri sendika temsilcilerinin hakları, iş ve toplu iş hukuku konularında eğitim verdi.

Yorgun’un  eğitiminin ardından taslak çalışması toplantısına geçildi. Toplantıda Genel Sekreter Metin Güney, Genel Mali Sekreter Ahmet Karaman, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Osman Aksoy, Toplu İş Sözleşmeleri Servisi Müdürü Aytuğ Balaman, Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanı Erkam Zengin ve Baş Hukuk Müşaviri Abuzer Arslan sendika temsilcisi ve çalışanların sorunlarını ve taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı. IKEA çalışanları için imzalanacak olan 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için hazırlanacak teklif taslağı hakkında sendika temsilcileri ve mağaza çalışanları ile görüş alışverişinde bulundular.

Eğitimin ikinci günü Sosyal Güvenlik Uzmanı Celal Tozan eğitime katılanlarla bir araya geldi. Tozan, işyeri sendika temsilcilerinin ve baş temsilcinin görevleri, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının görev ve yetkileri, ücretli izin kullanımı ve ücreti, malüllük, ölüm aylıkları, iş kazaları ve meslek hastalığı, genel sağlık sigortası, doğum sonrası izinleri konularında bilgiler verdi.

Antalya Kemer’deki Eğitim Toplantısının son günü motivasyonel konuşmacı, eğitimci, yazar ve oyuncu Mehmet Auf; IKEA mağazası çalışanı üyelerimiz ile birlikteydi. Auf, eğitime katılanlara “Motivasyon Eğitimi” verdi. 

Koop-İş Sendikası 
Basın Bürosu
Haber tarihi: 27/10/2017 Görüntülenme: 621
Son 10 haber
   
KOOP-İŞ Sendikası | Özveren Caddesi No:6, 06570, Maltepe/ANKARA, Tel: 0.312.229 44 80, 0.312.230 08 55, Faks: 0.312.229 58 36, bilgi@koopis.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilmek kaydı ile kullanılabilir. © KOOP-İŞ    |    E-Posta Servisi
Web Tasarım