HABER DETAYLARI
Görüntülenme Sayısı: 2945

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİLDİ
 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri için Sendikamız ile TÜHİS arasında 9. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi 20.11.2019 tarihinde yapılmıştır.

Koop-iş toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı İbrahim Öztürk, Personel Şube Müdürü Abdullah Bilgin,Döner Sermaye İşletmesi Müdür Yardımcısı Cenk Yaşar, Sendikamız Genel Sekreteri Metin Güney, Genel Mali Sekreteri Osman Aksoy,  Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Abdurrahim Pir katıldı.

Ayrıca toplantıda, Araştırmacı Atalay Adaklı, TÜHİS Baş Uzmanı Recep Bellici ve Uzman Ömer UÇAR, Uzman Yardımcısı Osman Adıgüzel, Sendikamız Toplu İş Sözleşmesi Servisi Müdürü Aytuğ Balaman, Toplu İş Sözleşmesi Uzman Yardımcısı Nergis Saat ile İşyeri Temsilcilerimiz Ercan Cangir ve Soner Berk hazır bulundular.

Yapılan toplantıda aşağıda yer alan maddeler süresi sona eren Toplu İş Sözleşmesi'ndeki şekliyle aynen kabul edilmiştir.

MADDE 12- KIDEM TAZMİNATI
MADDE 13- İHBAR ÖNELLERİ
MADDE 15- FEVKALADE HALLER
MADDE 16- ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI
MADDE 17- FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
MADDE 18- HARCIRAH
MADDE 20 – İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 22- ASKERLİK İZİNİ
MADDE 23- DİĞER İZİNLER
MADDE 24- NAKİLLERDE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ
MADDE 25- İŞÇİ ÇIKIŞLARINDA VE İŞE ÇAĞIRMADA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
MADDE 26- GÖZETİM ALTINA ALINMA, TUTUKLULUK VE MAHKÛMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA
MADDE 32- İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE
MADDE 39- ÜCRET ESASI VE ÖDEME ŞEKLİ 
MADDE 40- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
MADDE 41- HASTALANMA VE İŞ KAZALARI
MADDE 42- HASTALIK YARDIMI
MADDE 43- DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVİ VE ÇALIŞMA DÜZENİ
MADDE 44- DİSİPLİN CEZALARI
MADDE 45-YAZIŞMALAR
MADDE 47- EĞİTİM

Müteakip toplantı tarihi taraflarca bilahare görüşüldükten sonra belirlenecektir. 
Üyelerimize Duyurulur. 

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki