HABER DETAYLARI
Görüntülenme Sayısı: 3565

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde imzalanacak yeni toplu iş sözleşmesi için görüşmeler, 02.05.2019 tarihinde başladı. Görüşmeler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerleri adına Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Sendikamız arasında sürdürülüyor.

TÜHİS toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Yılmaz, İşveren Temsilcisi 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Tekin ile Sendikamız Genel Sekreteri Metin Güney ve Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Murat Türkekul katıldı.

Ayrıca; Sendikamızı temsilen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Yücel Yıldırım, Toplu İş Sözleşmesi Birim Müdürü Aytuğ Balaman, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Sezgin Bilgin, Toplu İş Sözleşmesi Uzman Yardımcısı Nergis Saat ile sendika temsilcilerimiz Suat Kahraman, Adem Özkan ve Avni Akgün, TÜHİS’i temsilen Uzman Mevlüt Ünlü ve Hasan TÜRK, İşvereni temsilen Fatma Kocabay ve Semih Şahin hazır bulundu.

Yapılan Toplantıda aşağıdaki maddeler, süresi sona eren toplu iş sözleşmesinde yer aldığı şekliyle geçildi.

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN AMACI
MADDE 2: TARAFLAR TANIMLAR
MADDE 3: TEMSİL YETKİSİ
MADDE 4: TARAFLARIN SORUMLULUĞU
MADDE 6: SENDİKA AİDATI
MADDE 7: SENDİKADA GÖREV ALAN ÜYELER
MADDE 8: SENDİKA TEMSİLCİLERİN ATANMASI
MADDE 9: SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 10: SENDİKA YÖNETİCİSİ, TEMSİLCİ VE GÖREVLİLERİNİN TEMİNATI
MADDE 11: SENDİKA ÜYELERİNİN TEMİNATI
MADDE 12: SENDİKA TEMSİLCİ ODALARI
MADDE 13: SENDİKAL İZİNLER
MADDE 14: İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI VE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DURUMU
MADDE 15: DENEME SÜRESİ
MADDE 16: İŞE ALINAN VE AYRILAN İŞÇİLERİN SENDİKAYA BİLDİRİMİ
MADDE 17: ASKERLİK İZNİ
MADDE 18: GÖZETİM ALTINA ALINMA, TUTUKLULUK, MAHKÛMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA
MADDE 19: İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
MADDE 20: İHBAR TAZMİNATI
MADDE 21: KIDEM TAZMİNATI
MADDE 22: PERSONEL KİMLİK KARTI
MADDE 23: YAZIŞMALAR
MADDE 24: TAMİMLER
MADDE 25: EĞİTİM FAALİYETLERİ
MADDE 28: HARCIRAHLAR
MADDE 29: İŞ KAZASI GEÇİRENLER
MADDE 31: DİĞER ÜCRETLİ İZİNLER
MADDE 32: ÜCRETSİZ MAZARET İZNİ
MADDE 34: ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ
MADDE 35: İŞ SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER
MADDE 38: ÜCRETLERİN ÖDEME ŞEKLİ
MADDE 42: İKRAMİYE
MADDE 51: SOSYAL TESİS VE FAALİYETLERDEN FAYDALANMA
MADDE 52: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
MADDE 54: ŞİKÂYET KADEMELERİ
MADDE 55: UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZÜM KURULU
MADDE 56: KURUL ÜYELERİNİN TOPLANMASI
MADDE 57: DİNLENME KAMPLARI

Müteakip toplantı taraflarca bilahare görüşülerek belirlenecek.

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki